Normal_beter_benutten_midden_nederland

Midden Nederland wordt ook wel de draaischijf van Nederland genoemd. Het is daardoor druk op het spoor, de fietspaden, het water en vooral de wegen in deze regio. Zo bepalen de files op het wegennet in Midden Nederland 30% van de totale landelijke fileproblematiek.

Nieuwe werken, gaming en fietsparkeren
Verschillende overheidsorganisaties én bedrijven in Midden Nederland hebben daarom 50 creatieve en innovatieve projecten bedacht om de bereikbaarheid te verbeteren. De projecten stimuleren slimmer gebruik van de bestaande wegen en meer gebruik van het openbaar vervoer, de fiets en de vaarwegen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het invoeren van het nieuwe werken, het inzetten van gaming bij het omzeilen van files of meer mogelijkheden voor fietsparkeren in de binnenstad van Utrecht.

Bestuurlijk trio
Deze 50 projecten vallen onder het programma Beter Benutten Midden Nederland, dat een onderdeel is van het landelijke programma Beter Benutten dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de drukste regio's in Nederland is uitgezet. Elke regio heeft een bestuurlijk trio. Voor de regio Midden Nederland zijn dat:

►    Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastuctuur en Milieu, vertegenwoordigt het Rijk en het landelijke programma;
►    Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht, vertegenwoordigt de regio Midden Nederland;
►    Henk Broeders, Corporate Vice President Capgemini, vertegenwoordigt het bedrijfsleven van Midden Nederland.

Rol provincie Utrecht
De provincie Utrecht is de trekker van het programma Beter Benutten Midden Nederland. Hierdoor heeft de provincie een verbindende rol (zij heeft verschillende partijen bijelkaar gebracht), een coördinerende rol (de provincie zet de lijnen van het regionale programma uit) en een uitvoerende rol (de provincie voert ook een aantal projecten uit).

© Nationale Bouwgids