Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Schultz en Mansveld investeren miljarden in infrastructuur

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 14 min
location_on [xx]km
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt geld beschikbaar voor de versterking van vijf bruggen over de Twentekanalen.  De minister is daarnaast onder voorwaarden bereid eerder 165 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht. Staatssecretaris Mansveld trekt ruim 20 miljoen euro uit voor de elektrificatie van het spoor tussen Zwolle en Wierden. Ook steekt zij miljoenen in meer en langere treinen op drukke trajecten in de spits.

Dat zijn enkele afspraken die de minister en staatssecretaris hebben gemaakt bij de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De minister en staatssecretaris hebben de afspraken met de regio’s vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot en met 2028 wordt er 82 miljard euro geïnvesteerd in aanleg en het beheer en onderhoud van wegen, spoorwegen en vaarwegen. Schultz en Mansveld geven met een gemiddelde investering in infrastructuur van bijna 6 miljard euro per jaar een stevige impuls aan de economie.

Wegen en bruggen
Met de wegbeheerders in de regio Twente heeft de minister Schultz afspraken gemaakt over de versterking van vijf bruggen over het Twentekanaal zodat deze geschikt zijn voor het steeds zwaardere vracht- en landbouwverkeer. Het gaat om de Ehzerbrug en Lochemsebrug in Lochem en de Dorrebrug, Warmtinkbrug en Markelosebrug in Hof van Twente. Rijk en regio trekken samen geld uit voor de maatregelen.
Minister Schultz staat in principe positief tegenover een versnelde aanpak van de Noordelijke Randweg Utrecht zodat de stad een volwaardige ring krijgt. De bedoeling is dat het geld voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht vijf jaar eerder beschikbaar komt. Dit betekent dat de weg tussen 2020 en 2022 kan worden gerealiseerd. Het Rijk en Utrecht zijn nog in gesprek over de voorwaarden voor de versnelling van de werkzaamheden.

In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister ook dat ze de subsidie van het Rijk voor de aanleg van de Rijnlandroute heeft vastgesteld. De provincie Zuid-Holland krijgt 550 miljoen euro voor het project dat onder meer bestaat uit de aanleg van een nieuwe provinciale verbinding tussen de A4 en de A44.

Extra treinen in de spits
Staatssecretaris Mansveld trekt meer dan 9 miljoen euro uit om de drukte in de spits op de Maaslijn aan te pakken en de punctualiteit te verbeteren. De provincie Limburg investeert hetzelfde bedrag. Hiermee wordt de spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo deels voorzien van dubbel spoor en uitgerust met een snelle wissel en snelheidsverhogende maatregelen. Ook laat Veolia tot eind 2016 in de spits extra treinen rijden op de Maaslijn.

Tussen Leeuwarden en Sneek gaat vanaf 2018 in de spitsuren ieder kwartier een trein rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Fryslan investeren daar gezamenlijk 11,4 miljoen euro in.

Staatssecretaris Mansveld trekt 20,6 miljoen euro uit als bijdrage voor de elektrificatie van de spoorlijn tussen Zwolle en Wierden. Het spoor is nu alleen geschikt voor dieseltreinen. Na aanleg van een bovenleiding worden reizigers en goederen met elektrische treinen over de lijn vervoerd. Ook wordt de spoorlijn tussen Zwolle en Enschede in december 2014 gedecentraliseerd. De provincie Overijssel is dan verantwoordelijk voor de nieuwe concessie met elektrische treinen. Tussen Zwolle en Emmen worden de treinen in de spits verlengd. Het ministerie en de provincie betalen hier gezamenlijk 6 miljoen euro voor.

Beter benutten van de infrastructuur
De minister en staatssecretaris zetten ook in op een betere benutting van het bestaande spoor, de wegen en vaarwegen. Zo steekt staatssecretaris Mansveld samen met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel  en de Regio Twente bijna twee miljoen euro in maatregelen om reizigers meer gespreid over de dag te laten reizen op de Noordelijke lijnen, Valleilijn, Maaslijn en tussen Zutphen, Hengelo en Oldenzaal en tussen Zwolle en Emmen. Hiermee wordt het bestaande spoor beter benut.

Met de regio Utrecht en private partijen in het Utrecht Science Park heeft minister Schultz afgesproken dat die zich inzetten voor een betere bereikbaarheid van dit gebied, onder meer door spreiding van werk- en openingstijden en van collegetijden.

Vaarwegen
Voor de vaarwegen worden de komende jaren besluiten genomen over de capaciteitsuitbreiding van de sluizen bij IJmuiden, Terneuzen, Eefde en bij de Beatrixsluis.
De minister heeft tevens besloten dat zij voor het herstel van de Roggenplaat in de Oosterschelde 6,3 miljoen euro uittrekt. Door zandhonger in de Oosterschelde dreigen de zandplaten te verdrinken, wat grote gevolgen zou hebben voor de zeehonden en honderdduizenden trekvogels in het gebied. Het herstel is niet alleen belangrijk voor de natuur, maar ook voor de waterveiligheid.

Rijk, regio, bedrijfsleven en maatschappelijke partners
In een aantal regio’s waren dit keer bij de gesprekken over het MIRT ook het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen betrokken. Zij schoven aan om mee te praten over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Deelname van het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen is onderdeel van de nieuwe werkwijze voor het MIRT waarbij wordt ingezet op meer samenwerking ten behoeve van op elkaar afgestemde investeringen voor duurzame economische groei.
Zo heeft het Rijk met partijen uit Brabant gezamenlijk een gebiedsvisie voor Eindhoven vastgesteld: de Brainportcity. Hierin zijn de stappen beschreven om de kennis en innovatiekracht van de Brainport op Europees topniveau te houden.
Door ondernemers uit de Mainport Rotterdam en de Greenports in Zuid-Holland zijn ambities en acties geformuleerd om de versketen rond de haven Rotterdam te versterken. Dit is vastgelegd in een manifest. Over het  manifest zijn met een vertegenwoordiger van de ondernemers afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg over het MIRT Zuidelijke Randstad.

© Nationale Bouwgids

26 juni '24 (11:21)

Test met 'superbatterij' die stroomnet op Schiphol kan ontlasten

Schiphol test de komende maanden een 'superbatterij'. Die grote batterij, die onlangs op de luchthaven is geïnstalleerd, moet een betrouwbare stroomvoorziening bieden voor het opladen van elektrisch grondmaterieel en ontlast tegelijkertijd het stroomnet.

23 mei '24 (12:48)

E-pier op Schiphol per 2030 aardgasvrij; BAM met werkzaamheden gestart

Bouwconcern BAM is begonnen met werkzaamheden om de E-pier op Schiphol helemaal aardgasvrij te maken. De E-pier gebruikt per jaar gemiddeld 290.000 kubieke meter aan aardgas. Dat moet in 2030 zijn teruggebracht naar nul.

22 maart '24 (14:20)

Bouwplaats brug Lochem blijft voorlopig gesloten na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk "wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft", schrijft de provincie Gelderland.

22 maart '24 (12:33)

Gesloten Beneluxtunnel zal tot flinke verkeershinder leiden

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

17 maart '24 (11:00)

Infrastructuurprojecten mogelijk door 140 miljoen euro steun van overheid

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo'n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

19 februari '24 ( 9:08)

Kaagbaan op Schiphol negen weken niet gebruikt vanwege onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

24 januari '24 (19:33)

'Onwaarschijnlijk dat voorgenomen krimp Schiphol per november wordt ingezet'

Het is "onwaarschijnlijk" dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

16 november '23 ( 7:17)

Nog maar de vraag of nieuwe Tweede Kamer oplopende kosten Maaslijn vergoedt

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

18 oktober '23 ( 6:23)

Wereldleiders aanwezig bij infrastructuurproject China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

18 oktober '23 ( 6:08)

Kleine bouwbedrijven niet meer in beeld bij infrastructuurprojecten

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.