Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Werkzaamheden Beatrixsluis in volle gang

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 9 min
location_on [xx]km
Bouwcombinatie Sas van Vreeswijk is in september gestart met de realisatie van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. De afgelopen maanden is er dan ook het nodige veranderd in het landschap rond de Beatrixsluis. Samen met Koen Verdonk, manager realisatie bij Sas van Vreeswijk, blikken we terug en kijken we vooruit op de werkzaamheden.

Op 1 september 2016 is de bouw van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal officieel van start gegaan. Wat is er sindsdien gebeurd? ‘Als eerste zijn we begonnen met voorbereidende werkzaamheden’, vertelt Koen Verdonk. ‘Te denken valt aan grondonderzoek, het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen, explosievenonderzoek, sloopwerk en bodemsanering. Eigenlijk gaat het om alle werkzaamheden die nodig zijn om uiteindelijk met het daadwerkelijke bouwen van start te gaan. Deze werkzaamheden hebben we eind december volgens de planning afgerond.’

Bouwwerkzaamheden
In de tussentijd – sinds 1 oktober – zijn er ook al echte bouwwerkzaamheden verricht. Zo heeft Sas van Vreeswijk een tijdelijke fietsbrug aangelegd en is er gestart met de realisatie van de nieuwe brug lang het Waterliniedok en een onderdoorgang onder het Waterliniedok. Ook zijn er tijdelijke wegen aangelegd en zijn er op diverse locaties overhoogtes van zand aangebracht met als doel de ondergrond voldoende te laten zetten. Daarnaast is de bouwcombinatie van start gegaan met de aanleg van de nieuwe primaire waterkering, de nieuwe Lekdijk. Verdonk: ‘De eerste ophoogslagen hebben hier inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn we begonnen met het uitgraven en blootleggen van de te verplaatsen kazematten, palengroepen, schutsluis en duikerhoofd en staat in februari de verplaatsing van een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het programma. Een technisch hoogstandje,' stelt Verdonk.’

Damwanden
Medio januari is ook het eerste werk in de buurt van de toekomstige kolk van het sluizencomplex van start gegaan. ‘Op 16 januari hebben we de eerste damwanden geplaatst voor het buitenhoofd van de 3e kolk’, aldus Verdonk. ‘Ook zijn we begonnen met het plaatsen van de damwanden voor de kademuur van het noordelijke deel van het Lekkanaal.’ De komende maanden gaat Sas van Vreeswijk door met het plaatsen van damwanden voor de bouwkuipen van de twee kolkhoofden en de Lekdijk Oost en start met het plaatsen van diepwanden voor de wanden van de 3e kolk. ‘Daarnaast ronden we de komende maanden de werkzaamheden af aan de brug en onderdoorgang bij het Waterliniedok’, aldus Verdonk.

Hinder
Het aanbrengen van damwanden leidt tot trillingen en geluid. Verdonk beseft dat omwonenden dit kunnen ervaren als hinder of overlast. ‘Van tevoren hebben we door middel van een heiproef onderzocht of we hiermee de wettelijke normen zouden overschrijden. Dat was gelukkig niet het geval. Maar we realiseren ons terdege dat mensen wel hinder kunnen ervaren’. De afgelopen 2 weken is dit ook gebleken en zijn er meerdere vragen en klachten binnengekomen. Achteraf gezien had er beter over deze hinder gecommuniceerd moeten worden. Naar aanleiding van de klachten heeft Sas van Vreeswijk extra metingen uitgevoerd voor trillingen en geluid om te controleren of de normen toch niet overschreden worden. Op zeer korte termijn stuurt Sas van Vreeswijk brieven uit aan directe omwonenden in een groot deel van Vreeswijk om hen te informeren over de uitkomsten van de extra metingen en over het vervolg van de werkzaamheden. ‘We proberen de hinder te beperken daar waar het kan, maar helaas is dit niet overal goed mogelijk en is enige overlast onvermijdelijk. Iedereen kan op de website van de Prinses Beatrixsluis terecht voor de meest recente informatie’. Voor de bouw van de wanden van de nieuwe kolk (2 wanden van ieder 270 m) is gekozen voor diepwanden in plaats van damwanden. Diepwanden worden gegraven en dat is nagenoeg trillingvrij. 

De scheepvaart ervaart weinig hinder van de werkzaamheden. ‘Ze zien hooguit dat we ermee bezig zijn, maar hebben er gelukkig geen last van’, sluit Verdonk af.

26 juni '24 (11:21)

Test met 'superbatterij' die stroomnet op Schiphol kan ontlasten

Schiphol test de komende maanden een 'superbatterij'. Die grote batterij, die onlangs op de luchthaven is geïnstalleerd, moet een betrouwbare stroomvoorziening bieden voor het opladen van elektrisch grondmaterieel en ontlast tegelijkertijd het stroomnet.

23 mei '24 (12:48)

E-pier op Schiphol per 2030 aardgasvrij; BAM met werkzaamheden gestart

Bouwconcern BAM is begonnen met werkzaamheden om de E-pier op Schiphol helemaal aardgasvrij te maken. De E-pier gebruikt per jaar gemiddeld 290.000 kubieke meter aan aardgas. Dat moet in 2030 zijn teruggebracht naar nul.

22 maart '24 (14:20)

Bouwplaats brug Lochem blijft voorlopig gesloten na fataal ongeluk

Het bouwterrein van de Nettelhorsterbrug in Lochem blijft voorlopig afgesloten. De Arbeidsinspectie doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak van het ongeval bij de bouw van de brug eind februari, waarbij twee mensen omkwamen. Over de toedracht is nog niets bekend en ook is nog onduidelijk "wanneer de Arbeidsinspectie het bouwterrein vrijgeeft", schrijft de provincie Gelderland.

22 maart '24 (12:33)

Gesloten Beneluxtunnel zal tot flinke verkeershinder leiden

Weggebruikers die komend weekend in en rond Rotterdam willen rijden, moeten rekening houden met vertragingen en omleidingen. Rijkswaterstaat werkt aan de Beneluxtunnel op de ring van Rotterdam, waardoor deze in de richting van Bergen op Zoom is afgesloten. Het advies aan automobilisten is dan ook om de wegen in de stad te mijden.

17 maart '24 (11:00)

Infrastructuurprojecten mogelijk door 140 miljoen euro steun van overheid

De Tweede Kamer heeft donderdag met zo'n 140 miljoen euro geschoven om drie infrastructuurprojecten mogelijk te maken. Een meerderheid steunde zoals verwacht drie aanpassingen aan de begroting van het Mobiliteitsfonds.

19 februari '24 ( 9:08)

Kaagbaan op Schiphol negen weken niet gebruikt vanwege onderhoud

De Kaagbaan op Schiphol gaat vanaf maandag negen weken dicht voor onderhoud. De start- en landingsbaan krijgt in die periode onder andere een nieuwe asfaltlaag en de verlichting wordt vervangen. Gedurende de klus kan de overlast voor omwonenden toenemen, waarschuwde Schiphol eerder deze maand.

24 januari '24 (19:33)

'Onwaarschijnlijk dat voorgenomen krimp Schiphol per november wordt ingezet'

Het is "onwaarschijnlijk" dat de voorgenomen krimp van Schiphol per november wordt ingezet, schat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) in. Het was de bedoeling dat in november het aantal vluchten zou dalen naar 452.500 per jaar, om zo overlast voor omwonenden te verminderen. Maar de Europese Commissie moet nog verder kijken naar de krimpplannen van het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer een besluit van de commissie nu verwacht wordt.

16 november '23 ( 7:17)

Nog maar de vraag of nieuwe Tweede Kamer oplopende kosten Maaslijn vergoedt

Het is nog onduidelijk of een nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen gehoor gaat geven aan de Limburgse oproep om de oplopende kosten voor de Maaslijn helemaal te vergoeden. De drie partijen die volgens de peilingen op de meeste zetels kunnen rekenen, reageren verdeeld.

18 oktober '23 ( 6:23)

Wereldleiders aanwezig bij infrastructuurproject China

De Chinese president Xi Jinping ontvangt woensdag tientallen wereldleiders op de Belt and Road Initiative (BRI)-top, waarop het tienjarig bestaan wordt gevierd van het BRI. Dat infrastructuurproject is gericht op het versterken van banden met Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten.

18 oktober '23 ( 6:08)

Kleine bouwbedrijven niet meer in beeld bij infrastructuurprojecten

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO.