Normal_samenwerking__overeenkomst

Aanbesteden is een fase in het inkoopproces. Deze volgt op het voortraject waarin uw corporatie het initiatief neemt om een investering te doen. Het vastleggen van de manier waarop u aanbesteedt is een aanbestedingsbeleid. Het ontwikkelen en vastleggen van zo'n aanbestedingsbeleid getuigt van professioneel opdrachtgeverschap. 

Lees verder

Door: Aedes