Normal_schoolbord

In de bouw-, infra- en technieksector is een groot tekort aan technisch personeel. Om dit probleem uit de wereld te helpen, investeert het kabinet in de periode 2020 tot en met 2023 honderd miljoen euro per jaar in technisch onderwijs. Deze regeling, genaamd 'Sterk techniekonderwijs' moet het techniekonderwijs op het VMBO versterken.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland