Stormen

De winderige maand februari heeft ervoor gezorgd dat windmolens veel meer energie opwekten. Volgens Energieopwek, dat de productie van duurzame energie bijhoudt, was sprake van een verdubbeling van de windstroom, terwijl er bijna geen nieuwe molens bijkwamen. Daartegenover zat het gebrek aan zon de opbrengsten uit zonnepanelen dwars.

De grote hoeveelheid wind vorige maand zorgde ervoor dat deze maand nu vijf plekken inneemt in de top-10 van dagrecords qua windenergie. De storm van 22 februari gaat voorlopig de boeken in als de dag met de meeste stroom ooit opgewekt door windmolens. Met een opbrengst van 4000 megawatt windenergie was de windproductie goed voor ruim 30 procent van alle elektriciteit in Nederland.

De zon liet zich in februari minder vaak zien. Hoewel het aantal zonnepanelen met 50 procent steeg, was de opbrengst vorige maand nagenoeg gelijk aan die van februari 2019.

Van alle elektriciteit was vorig maand ruim een vijfde duurzaam opgewekt. Dat was een jaar eerder 16 procent. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 70 procent van de stroom uit duurzame bronnen moet komen. De totale productie van duurzame energie lag 33 procent hoger dan de vergelijkbare maand vorig jaar. Dat komt voor een deel ook doordat februari dit jaar een dag extra telde.

Door: ANP