TenneT

TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, wil de komende jaren 4 miljard tot 5 miljard euro steken in de energietransitie. Dat staat in het jaarverslag over 2019 van het Nederlands-Duitse bedrijf.

TenneT was afgelopen jaar goed voor 3,1 miljard euro aan investeringen. Ongeveer een zesde van de totale investeringen ging op aan onderhoud van de bestaande hoogspanningsnetten. Het overige deel van het budget was bestemd voor nieuwbouwprojecten en netuitbreidingen. In Nederland werd in totaal 1,1 miljard euro geïnvesteerd. Duitsland was goed voor 1,9 miljard euro.

Volgens topvrouw Manon van Beek van TenneT heeft het bedrijf opnieuw grote stappen gezet om de overgang naar duurzame energie voor iedereen mogelijk te maken. Volgens haar gaat het dan niet alleen om de realisatie van nieuwe verbindingen op land en in zee, maar ook om internationale samenwerking en het werken aan innovaties. TenneT ziet voor zichzelf ook een belangrijke rol weggelegd bij het creëren van draagvlak in de samenleving voor nieuwe infrastructuur.

Omzet dalen

De netbeheerder zag vorig jaar de omzet iets dalen tot bijna 4,1 miljard euro. De brutowinst gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde op jaarbasis van 826 miljoen euro naar 753 miljoen euro.

Om de onderneming financieel gezond te houden, verwacht TenneT de komende vier jaar 2 miljard tot 3 miljard aan aanvullend eigen vermogen nodig te hebben. TenneT voert daarover overleg met zijn aandeelhouder, de Nederlandse staat. Vorig jaar haalde de onderneming ook geld op met de uitgifte van groene obligaties.

Door: ANP