Onderhoud wegen en fietspaden

Gemeenten en provincies zouden er verstandig aan doen om juist nu hun wegen en fietspaden aan te pakken. Doordat veel mensen thuiswerken vanwege de coronacrisis, is het rustiger op de weg en zorgen de onderhoudswerkzaamheden voor minder hinder, stellen Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) en Saskia Kluit (Fietsersbond).

Bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden kunnen makkelijker en in een kortere periode worden uitgevoerd, aldus Kluit en Verhagen. Zij denken dat fietspaden en fietsstroken soms meteen breder kunnen worden gemaakt, met het oog op de 1,5 metersamenleving.

"Jaarlijks vallen er in Nederland onnodig nog duizenden gewonden door slecht onderhouden fietsinfrastructuur", aldus Kluit. Verhagen vindt ook dat deze verkeersluwe periode "optimaal gebruikt moet worden". "Zo blijft de schade en overlast voor alle weggebruikers beperkt en blijven steden ook voor fietsers bereikbaar."