Normal_1609328704

De al jarenlang zeer gewenste verbreding van de N35 in Overijssel loopt opnieuw vertraging op. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur moet een nieuw tracébesluit nemen voor de aanpak van de weg. Het oude besluit uit 2018 was gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en dat programma mag niet meer worden gebruikt als onderbouwing van ruimtelijke besluiten zoals de aanleg van wegen. De Raad van State heeft het tracébesluit daarom vernietigd.

De rijksweg N35 is de enige doorgaande route tussen Zwolle en Twente. Delen van de weg zijn tweebaans met veel verkeerslichten en kruisingen. Dat leidt tot veel ongelukken en files. Na jaren aandringen door onder andere de provincie, de ANWB en vervoersorganisaties besloot het ministerie daarom in 2018 om honderden miljoenen uit te trekken voor verbreding van de weg tussen Nijverdal en Wierden. Er komen ongelijkvloerse kruisingen en de snelheid gaat omhoog naar maximaal 100 kilometer per uur.
 
Tegen het besluit maakten achttien partijen bezwaar bij de hoogste bestuursrechter. Voor zover die bezwaren gingen over zaken als geluidshinder, lichthinder, luchtkwaliteit en aantasting van woon- en leefgenot heeft de Raad van State ze ongegrond verklaard. De minister kan dat meenemen in de voorbereiding van het nieuwe tracébesluit, aldus de bestuursrechter. Maar er is wel nader onderzoek nodig naar de gevolgen van de wegverbreding voor natuurgebieden in de buurt van de N35.
 
Het ministerie laat in een reactie weten dat de uitspraak niet geheel onverwacht komt. Er werd al gewerkt aan een nieuw besluit waarin ten aanzien van stikstof aanvullende maatregelen worden getroffen. Wat dat betekent voor de planning van de aanpak van de N35 is nu nog niet te zeggen, aldus het ministerie.
 
Door: ANP