Normal_1617911100

Vakbond FNV vindt het "onacceptabel" dat het demissionaire kabinet opeens geen heil meer ziet in een algemene regeling waarbij mensen na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken. Volgens FNV-bestuurslid Willem Noordman gaat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met zijn uitspraken hierover in tegen afspraken uit het pensioenakkoord.

"We hebben immers een afspraak over eerder stoppen met werken in het pensioenakkoord. Die kan niet zomaar eenzijdig worden opgezegd", benadrukt hij. "Mensen wachten op een goede regeling. Voor hen doen we dit. Na 45 jaar werken moet het genoeg kunnen zijn, en dat is al heel lang met zwaar werk. Nu is eerder stoppen met een lager inkomen onmogelijk."
 
Bij het sluiten van het pensioenakkoord in juni 2019 werd afgesproken dat het kabinet onderzoek zou doen naar een publiek gefinancierde dienstjarenregeling. Met name de vakbonden zagen daarin een mogelijkheid om mensen met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan. Zij zijn vaker laag opgeleid, beginnen gemiddeld op jongere leeftijd met werken en hebben minder gelegenheid om zelf te sparen voor vroegpensioen, was de gedachte daarachter.
 

Afspraak

 
FNV'er Noordman, die bij de vakbond gaat over dit dossier, wil de minister aan de afspraak houden. "Het afgesproken onderzoek geeft een aantal problemen aan die we al kenden en enkele nieuwe. Nu is het aan het overleg tussen minister en sociale partners om te kijken hoe een duurzame regeling wél kan. Die moet vanaf 2026 de tijdelijke regeling vervangen."
 
Maar volgens Koolmees zou de maatregel niet doelgericht zijn, moeilijk uitvoerbaar, juridisch kwetsbaar en grote gevolgen kunnen hebben voor de overheidsfinanciën. Er zouden bijvoorbeeld ook veel mensen profiteren met beroepen die normaal gesproken niet als zwaar worden beschouwd, of die ook zonder een regeling al voldoende mogelijkheden hebben om eerder te stoppen. Daardoor kunnen ook de kosten voor de schatkist flink oplopen.
 
Uit het onderzoek blijkt volgens de minister verder dat een generieke dienstjarenregeling moeilijk uitvoerbaar is omdat gegevens over het arbeidsverleden maar beperkt beschikbaar zijn. Daarnaast ligt ongelijkheid op de loer, aldus Koolmees. Want vrouwen zouden veel minder vaak een arbeidsverleden van 45 dienstjaren behalen. Zij stoppen vaker dan mannen tijdelijk met werken en hebben vaker een deeltijdbaan.
 
Door: ANP