Tegenvaller Heijmans in zaak rond opzeggen contract door TenneT

Heijmans kan rekenen op een "aanzienlijke claim" van netbeheerder TenneT dat in 2018 een contract met de bouwer voor de voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten opzegde. Uit een tussenvonnis in de arbitragezaak tussen de partijen blijkt dat TenneT rechtmatig handelde toen het contract met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles werd verscheurd.

Volgens Heijmans was er een verschil van inzicht over het project. TenneT liet destijds in een verklaring weten dat het consortium van Heijmans en Europoles niet aan de contractuele verplichtingen voldeed rond kwaliteit en de gestelde datum van inbedrijfname.

Voor Heijmans komt het tussenvonnis als een verrassing. De onderneming meldt in het recent gepubliceerde jaarverslag nog dat de kwestie het bedrijf niet met extra kosten zou opzadelen. Heijmans heeft ook nog geen extra geld opzij gezet om de kwestie te bezegelen. Wel schreef Heijmans in 2018 10 miljoen euro af op het project. De teleurstelling bij de bouwer is groot en Heijmans beraadt zich op vervolgstappen.

Vertraging bij oplevering

Het contract had een waarde van 250 miljoen euro met een looptijd van vier jaar. Daarbij was Heijmans goed voor een belang van 60 procent in het samenwerkingsverband en kreeg Europoles de rest. De nieuwe masten moesten komen op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans had de verantwoordelijkheid voor de constructie van de funderingen en Europoles voor de masten.

TenneT had eerder aangeboden tot een minnelijke schikking te komen. Maar dat leidde tot niets waarna de partijen over en weer claims indienden. De hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding wordt in het vervolg van de procedure vastgesteld. Heijmans verwacht daar bij de publicatie van de halfjaarcijfers meer informatie over te kunnen geven.

Opdraaien voor schade

TenneT benadrukt dat de kwestie voor een vertraging van drie jaar heeft gezorgd bij de oplevering van de masten. Voor die schade zal Heijmans moeten opdraaien. Een woordvoerder liet zich niet uit over de hoogte van de claim die bij Heijmans zal worden neergelegd. Een zegsman van Heijmans gaf geen verder commentaar.

Door: ANP