Normal_overheid_neemt_de_regie_op_de_volkshuisvesting

Op dit moment heeft de arbeidsmarkt bij veel sectoren te maken met krapte, zo ook in de sector bouw en infra. UWV en Saxion sloegen de handen ineen en werkten samen aan een nieuw traject voor omscholing: ‘FastSwitch’. Uniek aan dit traject is dat de ‘switcher’ gedurende zes maanden zijn of haar uitkering behoudt en ook vrijgesteld wordt van de sollicitatieplicht. Dat meldt Saxion.

De samenwerking tussen het UWV en Saxion richt zich op de sector bouw en infra, want momenteel staan er in de vier arbeidsmarktregio’s Twente, Stedendriehoek, Noordwest Veluwe en Zwolle meer dan 100 vacatures open voor deze sector. De verwachting is dat de vraag naar mensen in de bouw en infra alleen nog maar zal stijgen gezien de bouwambities van het kabinet en de uitdagingen rondom de energietransitie. Om meer mensen aan te trekken, richt de sector zich samen met UWV en Saxion nu ook op bijvoorbeeld zij-instromers. Samen hopen zij de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Tijdens de pilot van FastSwitch was er ruime interesse vanuit geschikte kandidaten, een aantal van hen is uiteindelijk ook daadwerkelijk gekoppeld aan een nieuwe werkgever.

FastSwitch-traject

Door UWV en Saxion is besloten om het FastSwitch-traject, gericht op bouw en infra, in eerste instantie in te steken op drie functies: werkvoorbereider, BIM-modelleur en calculator gezien de grote behoefte aan deze professionals. Saxion zal voor het FastSwitch-traject het onderwijs en de coaching verzorgen; deze bestaat in totaal uit minimaal 6 tot maximaal 12 modulen en duurt in totaal maximaal 1 jaar. Voor elke behaalde module ontvangt de professional een hbo-certificaat. Het UWV draagt middels haar specifieke kennis bij aan het contact met de doelgroep. Doordat de professional kan starten met behoud van uitkering, kunnen potentiële werkgevers wat betreft loonkosten een soepele overgang maken naar een nieuwe, goed geschoolde medewerker.

Sector bouw en infra

Bij deze samenwerking hebben zich diverse werkgevers vanuit de sector bouw en infra in Oost-Nederland aangemeld, zoals de Van Gelder Groep, WAM & Van Duren, Reinbouw BV, NTP Hattem, Dura Vermeer, BAM, Trebbe, Siers en Ter Steege. Doorlopend is het nog mogelijk voor andere, nieuwe bedrijven uit de bouw en infra om zich aan te sluiten.

Door: Nationale Bouwgids