Normal_5686

Er is definitief een nieuwe cao Railinfrastructuur. Al eerder werd een principeakkoordgesloten. Dat is nu door alle betrokken partijen goedgekeurd. De cao loopt van periode 1 in 2013 tot en met periode 7 in 2014. De structurele salarisverhoging van 2 procent gaat per direct in, dat wil zeggen vanaf periode 7 in 2013.