Normal_rss_entry-256657

De stikstofuitstoot in Nederland moet in 2030 zijn gehalveerd en het kabinet moet "serieus werk maken" van natuurherstel. Die doelen mogen geen vrijblijvend streven meer zijn, maar moeten wettelijk worden vastgelegd. Dat stelt het Adviescollege Stikstofproblematiek voor in zijn eindadvies aan het kabinet.

Het college onder leiding van Johan Remkes heeft maandenlang onderzoek gedaan naar de uitstoot van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). De natuur ondervindt daar schade van en de Raad van State verwees het stelsel waarmee de overheid de stikstofuitstoot reguleerde vorig jaar naar de prullenbak, omdat het veel te vrijblijvend was.

Resultaatverplichting

Remkes benadrukt dat de vermindering van 50 procent en het uitvoeren van maatregelen die de natuur herstellen "moeten worden gezien als een resultaatverplichting". Om de doelen te bereiken, zal onder meer het mestbeleid voor de landbouw op de schop moeten. Wat de commissie betreft moet ook in alle andere sectoren stikstofuitstoot halveren, dus ook de industrie, energiebedrijven en de mobiliteitssector.

2040

De commissie pleit voor een programma met natuurdoelstellingen dat uiterlijk op 1 januari 2022 in werking moet treden. Voor 2040 moet de stikstofuitstoot zodanig zijn afgenomen dat alle Natura 2000-gebieden onder de kritische grens zijn gekomen, zegt Remkes. Boven die grens heeft de stikstofneerslag een nadelig effect op beschermde natuur. Met de huidige plannen van minister Carola Schouten (Landbouw) zou de helft van de Natura 2000-gebieden in 2030 nog altijd een stikstofneerslag boven de kritische waarde kennen. Wat Remkes betreft moet het ambitieuzer.

Begrotingsfonds

Om alle maatregelen te kunnen financieren, moet een begrotingsfonds worden opgericht met voldoende geld tot 2040. Omdat de bouw een erg harde klap oploopt, "terwijl de bijdrage van de bouwsector aan de stikstofemissies beperkt is", is een behoorlijke investering in die sector noodzakelijk. "Ook omdat deze sector juist nu van groot belang is voor het weer op gang krijgen van de economie", zegt Remkes over het economisch herstel na de coronacrisis.

Tijdelijke emissies tijdens bouwwerkzaamheden

Hij adviseert daarom voor tijdelijke emissies tijdens bouwwerkzaamheden voldoende stikstofruimte beschikbaar te stellen. Dat kan wat hem betreft op basis van "een goed onderbouwde drempelwaarde".

De coronacrisis heeft de stikstofproblemen niet opgelost, aldus Remkes. De uitstoot van ammoniak uit de landbouw is bijvoorbeeld niet afgenomen in de afgelopen weken. Remkes: "Als de economie straks weer op gang komt, is het van belang dat stikstof de ontwikkelingen niet onnodig hindert."

Verantwoordelijk minister Schouten nam het rapport van het adviescollege gisteren in ontvangst.

Door: ANP