Vakbonden eisen meer loonsverhoging voor cao Metaal & Techniek

De kans dat kleine metaalbedrijven te maken krijgen met stakingen wordt steeds groter. Vakbonden FNV, CNV en De Unie zien niets in voorstellen die werkgevers tijdens een extra ingelaste onderhandelingsronde deden voor een nieuwe cao Metaal & Techniek. Onder meer over het loon en een regeling voor zware beroepen lopen de standpunten te ver uiteen.

De bonden zullen snel een ultimatum stellen aan werkgevers in de sector, maar verwachten daar niet veel van. Als hun eisen niet worden ingewilligd zijn "acties en stakingen onvermijdelijk", meldt FNV. "Deze sector heeft kennelijk behoefte aan stakingen en andere acties", zegt CNV-onderhandelaar Bernard Zijlstra.

Ze eisen onder andere een loonsverhoging van 5 procent voor de bijna 320.000 werknemers die onder de cao vallen en vinden het bod van de werkgevers veel te mager. Die boden een nominale loonsverhoging die bij een gemiddeld salaris op 1,4 procent loonsverhoging neerkomt. Daarmee zouden werknemers er door de toegenomen inflatie op achteruitgaan, vrezen de bonden.

Eerder met pensioen

Directeur Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), die namens verschillende werkgeversorganisaties onderhandelt, verdedigt het loonbod. Medio 2019 werd er namelijk een cao afgesloten die tot 1 oktober liep en jaarlijks in 3,4 procent meer loon voorzag. "Dat was dus gedurende de coronamaanden", zegt hij. "Als je die periode neemt en bij ons huidige loonbod optelt, heb je een stijging van de koopkracht."

De vakbonden willen ook dat oudere werknemers met een zwaar beroep drie jaar voor hun pensioenleeftijd kunnen stoppen met werken. Follon is bereid daarover te praten, maar wil dan ook "minder effectieve" maatregelen om oudere werknemers te ontzien aanpassen. Zo zou volgens hem de maximale leeftijd waarop je als werknemer verplicht kan worden tot overwerk best kunnen worden opgerekt, tot afgrijzen van de bonden. "De werknemer is met de huidige techniek veel vitaler dan pak 'm beet twintig jaar geleden", beargumenteert Follon.

De cao Metaal &Techniek geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf door personeel bij grotere metaal- en technologiebedrijven, die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden en werkgevers in deze sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.

Door: ANP