Hoogste punt nieuwbouw Leidse basisscholen

In Leiden heeft de nieuwbouw van de openbare basisscholen De Meerpaal en De Tweemaster vrijdag 16 september 2022 het hoogste punt bereikt. Ook onderwijswethouder Abdelhaq Jermoumi was bij de feestelijke gelegenheid aanwezig. Dat meldt Sleutelstad.nl.

In 2023 moet de nieuwe buurtschool in gebruik worden genomen. Kern Bouw werkt hard. Maar ook de leerlingen worden betrokken. De tuinploeg van De Meerpaal bijvoorbeeld heeft de eerste ontwerpen voor de nieuwe schooltuin klaar. De bedoeling is dat daar een door leerlingen gemaakt insectenhotel komt.

Ook BSO en peuterspeelzaal

In maart 2022 startte de bouw van de nieuwe school. De bestaande schoolgebouwen zijn 45 jaar oud en voldoen niet meer aan de normen. De nieuwbouw voor de twee scholen komt naast de huidge gebouwen. Het nieuwe gebouw zal ook onderdak gaan bieden aan een BSO en peuterspeelzaal. Ook wordt het schoolplein vernieuwd.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres