Normal_spanning_op_koopwoningmarkt_vorig_jaar_weer_verder_opgelopen

NVM Business maakt zich grote zorgen over de explosief stijgende overdrachtsbelasting. Het voornemen van het kabinet is de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 te verhogen van 9 procent naar 10,4 procent. Deze verhoging komt boven op de eerdere aanpassing in 2021 van 6 naar 8 procent én de maatregel uit het coalitieakkoord van 8 naar 9 procent. Binnen 2 jaar tijd is dat een stijging van ruim 70 procent. De voorgenomen maatregel remt partijen af om te beleggen in commercieel vastgoed en de hoognodige woningbouw en om transformatie en verduurzaming van bestaand vastgoed te realiseren. NVM roept het kabinet daarom op eerst de evaluatie van de al eerder doorgevoerde verhoging van het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting af te wachten alvorens deze nóg verder te verhogen. Dit meldt NVM.

Sander Heidinga, voorzitter NVM Business: “Het oorspronkelijke doel van de verhoging is de verbetering van de positie van starters op de woningmarkt. Het lijkt nu enkel om de vergroting van de opbrengst voor de schatkist te gaan. Het middel wordt zo erger dan de kwaal: dit voornemen raakt beleggers hard. In de markt is veel kapitaal beschikbaar voor investeringen in de vastgoedmarkt. Deze belastende maatregelen zijn echter funest voor het beleggingsklimaat.”

“Het MKB, zelfstandige ondernemers met een eigen pand en beleggers in commercieel vastgoed ondervinden hier grote nadelen van. Ook de institutionele en particuliere woningbeleggers, die hard nodig zijn voor het aanbod in de vrije huursector, worden geraakt. Wij doen daarom een dringende oproep aan het kabinet om nu pas op de plaats te maken.”

Sneeuwbaleffect

Het ministerie heeft berekend dat de maatregel om de overdrachtsbelasting te verhogen ieder jaar 130 miljoen euro oplevert. Hier lijkt echter geen rekening te zijn gehouden met de verwachte afwaardering van het vastgoed en de daling van het transactievolume vanwege de hogere bijkomende belasting. Het sneeuwbaleffect is daarmee immens en grijpt diep in. De nadelige financiële effecten zijn een veelvoud van de belastingopbrengst. Toenemende druk op beleggingswaarden en transactieprijzen zorgt bovendien voor een terugval in onderhoud en verduurzaming van objecten die vastgoedbeleggers in portefeuille hebben. Ook voor de woningbouwopgave is de stijgende overdrachtsbelasting schadelijk omdat de kans groot is dat de benodigde aantallen nieuwbouwwoningen niet meer worden gerealiseerd. Het wordt bovendien onaantrekkelijk om vrije sector huurwoningen te kopen/verkopen, waardoor deze niet meer van de grond komen en daarmee hele gebiedsontwikkelingen op slot zetten.

Door: Nationale Bouwgids