Normal_duurzaamheid__klimaat

Snel inzicht in recente ontwikkelingen en technische maatregelen Het klimaat verandert. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Dit handvat biedt inzicht in overheidsbeleid, ontwikkelingen bij (overheids)opdrachtgevers en technische maatregelen.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland