Normal_bouw__meten__meetlint__constructie

Ketensamenwerking, Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en regisserend opdrachtgeverschap worden veel gebruikt in de corporatiesector. Maar hoe selecteert u de juiste marktpartijen om hieraan, samen met de corporaties, de juiste invulling te geven? Best Value Aanpak (prestatie-inkoop) is een mogelijke oplossing.

Lees verder

Door: Aedes