Subsidie-aanvragen zonnepanelen

Het aantal subsidie-aanvragen om zonnepanelen op daken te installeren is fors toegenomen, zegt minister Eric Wiebes (Klimaat). In de meest recente subsidieronde voor hernieuwbare energie zijn 7335 zon-op-dak-aanvragen gedaan, het overgrote deel van de 7562 aanvragen die in totaal zijn gedaan.

De subsidie voor hernieuwbare energie levert meestal veel aanvragen voor zonne-energie op. Opvallend is wel dat het bedrag dat voor zonnepanelen op daken is aangevraagd, vijf keer zo hoog ligt als het bedrag voor zonnepanelen op velden. Bij de subsidieronde in het najaar van 2019 vielen duizenden projecten voor zonnepanelen op daken buiten de boot, waarna branche- en natuurorganisaties Wiebes om actie vroegen.

De minister kondigde begin vorige maand aan miljarden aan subsidie naar voren te halen, waardoor de subsidieronde die van 17 maart tot 2 april liep niet 2 miljard maar 4 miljard euro bedroeg. Dat moet helpen de klimaatdoelen die zijn opgelegd in de Urgenda-zaak te behalen. Vooral zonne-energieprojecten kunnen daaraan bijdragen omdat ze op korte termijn vruchten afwerpen.

Grotere projecten

In deze ronde zijn 7562 aanvragen ingediend, voor iets meer dan het beschikbare bedrag, hoewel sommige projecten nog zullen afvallen. De subsidiepot is overigens bedoeld voor grotere projecten, niet voor consumenten die bijvoorbeeld enkele zonnepanelen op hun dak leggen.

Een hoop initiatiefnemers die op subsidie hopen, hebben voor hun project minder geld gevraagd dan het maximale 'basisbedrag'. "Dit geldt met name voor zon-op-dak", meldt Wiebes. Volgens de bewindsman zorgt de concurrentie er indirect voor dat de energietransitie minder duur wordt.

Initiatiefnemers die subsidie hebben aangevraagd, kunnen een jaar uitstel krijgen voor de uitvoering van hun project, meldt Wiebes. Veel projecten zullen door de coronacrisis vertraging oplopen.

Door: ANP