Normal_rss_entry-310483

Vakbond FNV wil dat de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden behouden blijven, maar ook dat er een grotere verduurzamingsslag plaatsvindt. Om dat te realiseren is de steun van de overheid nodig. Op het Plein voor de Tweede Kamer maakt FNV later op donderdag zijn wensen en bedenkingen duidelijk, ook met het aanbieden van een petitie.

Volgens FNV is de toekomst van de hoogovens in IJmuiden onzeker. De Indiase eigenaar is bezig de Britse tak van de Nederlandse tak los te koppelen. Daarbij staat IJmuiden volgens FNV in de etalage. Eigenaar Tata Steel zou om die reden ook niet bereid zijn om nog heel veel geld te steken in de verduurzaming van het complex.

In de huidige plannen voor Tata Steel IJmuiden om te vergroenen wordt gebruik gemaakt van het opslaan van de uitgestoten CO2 in de bodem van de Noordzee. Veder gaat Tata sneller dan gepland de overlast van het hoogovencomplex in IJmuiden beperken. De stappen zoals het plaatsen van stofschermen en het overkappen van de opslag en toevoer van grondstoffen zorgen over twee jaar voor 85 procent minder stankoverlast en 65 procent minder stof die van het terrein van de voormalige Hoogovens verwaait.

Groene stroom

Volgens FNV kan de fabriek nog sneller verduurzamen. Daarvoor kwam FNV ook met een plan. Het huidige productieproces op kolen en grijze stroom kan binnen vijf jaar voor een groot deel worden vervangen door een productieproces op groene stroom, aardgas en later ook waterstof. Dat zorgt voor fors minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

De kosten voor de bouw van de nieuwe installaties schat FNV op zo'n 1,4 miljard euro. Volgens FNV zal dat geld niet door de eigenaar opgebracht worden, vanwege de verkoopplannen. "Daarom is de steun van de overheid ook hard nodig", aldus FNV. De subsidie die nu naar CO2-opslag gaat, moet wat de bond betreft al dan niet deels anders worden ingezet.

Publiek-private onderneming

Volgens FNV zijn de hoogovens in IJmuiden in de toekomst het beste af als een publiek-private onderneming. De overheid zou als aandeelhouder dan ook de verduurzaming van het complex in de gaten kunnen houden, zo is de gedachte. De staalindustrie in de regio IJmuiden is volgens FNV goed voor 9000 directe banen en zo’n 36.000 indirecte banen bij aannemers en toeleveranciers.

Tijdens de manifestatie in Den Haag zullen naast FNV-voorzitter Tuur Elzinga ook de directeur van Milieudefensie en de voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland het woord nemen.

Door: ANP