Normal_rss_entry-310589

Als het aan ondernemers ligt dan krijgen bedrijfspanden geen apart tarief voor de waterschapsbelasting. De vrees bestaat dat een kleine groep ondernemers met substantieel hogere tarieven wordt geconfronteerd, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook vinden de ondernemersorganisaties dat een dergelijke grote ingreep in het stelsel thuishoort in een "fundamentele herziening" van het stelsel. Die is nu niet aan de orde, zo klinkt het.

Voor de aanpassingen aan het stelsel is overigens nog wel een wetswijziging nodig. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen bij de minister ervoor pleiten het plan van aparte tarieven voor bedrijfspanden niet mee te nemen in de wijzigingen.

De waterschappen waren het eerder unaniem eens met de voorgestelde aanpassing van hun belastingstelsel. Daarmee moet het onder meer mogelijk worden om de lasten voor woningbezitters minder hard te laten oplopen in vergelijking met die van eigenaren van bedrijfspanden.

Oneerlijk

Voor de berekening van de waterschapsheffingen wordt gekeken naar de WOZ-waarde. Huiseigenaren zien de waarde van de woning de laatste tijd sterk oplopen. Dit terwijl de WOZ-waarde van bedrijfspanden in doorsnee sterk achterblijft. Dat leidde ertoe dat de rekening van de waterschappen meer en meer op het bordje van de huiseigenaren is komen te liggen.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) noemde het stelsel eerder al oneerlijk, omdat bedrijven niet hun eerlijke deel zouden betalen. Volgens de VEH betalen huishoudens al gemiddeld 80 procent van de totale watersysteemheffing. Zonder ingrijpen zouden de verhoudingen nog veel schever komen te liggen.

Volgens de ondernemersorganisaties is de aanpassing in strijd met de geldende profijtgedachte. "Hoe hoger de waarde, hoe groter het belang van de eigenaar bij goed waterbeheer door het waterschap", zo klinkt het.

Door: ANP