Normal_rss_entry-313810

Steeds meer bouwbedrijven hebben last van een tekort aan bouwmaterialen. Het gaat daarbij vooral om bedrijven die actief zijn in de woning- en utiliteitsbouw, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In die sectoren, waar naast de bouw van woningen ook kantoren en scholen onder vallen, heeft één op de vijf bedrijven zoveel last van de tekorten dat het zorgt voor stagnatie.

Het materialentekort is daarmee in de woning- en utiliteitsbouw een groter obstakel dan een tekort aan personeel. Al heeft daar ook nog altijd 15 procent van de bedrijven zo erg mee te kampen dat het de productie beïnvloedt. Dat percentage groeit bovendien nog.

In de grond-, weg- en waterbouw is een gebrek aan opdrachten een probleem. Onder meer door de stikstofcrisis blijft het aantal opdrachten achter en 22 procent van de bedrijven loopt hierdoor vast. Bedrijven in deze sector hebben nog gemiddeld voor ruim zeven maanden aan werk liggen. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw is dat ruim elf maanden.

Prijsstijgingen

Twee derde van alle bouwbedrijven verwacht dat de prijzen in het derde kwartaal zullen stijgen. Slechts een klein aantal bedrijven voorziet een daling. De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende tekort aan bouwmaterialen en de gestegen prijzen voor die grondstoffen.

Het materialentekort en de gestegen prijzen zijn al maanden een probleem. Tijdens de coronacrisis werd de productie van sommige materialen gestaakt of teruggeschroefd, maar tegelijkertijd nam de vraag toe door onder meer het toegenomen klussen in veel landen. Nu de economie weer op gang komt, nemen de problemen toe. Ook moeilijkheden bij transport over zee en de sterk gestegen kosten daarvoor dragen bij aan de toegenomen prijzen.

Het personeelstekort in de bouw speelt al langer. Tijdens de financiële crisis van zo'n tien jaar geleden werd de bouw hard getroffen en verlieten veel werknemers de sector. Toen de bouw na die crisis herstelde, had de branche moeite om weer voldoende personeel te vinden dat de juiste vaardigheden bezat.

Door: ANP