ACM: draagvlak bewoners essentieel voor het aardgasvrij maken van hun woning

Het is essentieel dat er draagvlak onder bewoners is om het aardgasvrij maken van woningen soepel te laten verlopen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er tegen 2030 1,5 miljoen woningen zijn verduurzaamd en van het aardgas moeten zijn afgesloten.

De ACM vraagt aandacht voor de zorgen van consumenten en doet een aantal aanbevelingen om hun rechten te waarborgen. Zo moeten ze hun recht kunnen halen als de kwaliteit van warmtelevering tekortschiet. "Consumenten moeten de overstap van aardgas op een nieuwe warmtebron niet gaan ervaren als een achteruitgang", aldus de toezichthouder. Consumenten zouden tijdens en na de warmtetransitie dezelfde bescherming moeten krijgen als nu bij een gasaansluiting.

Goede voorlichting essentieel 

De toezichthouder vindt ook dat consumenten goed moeten worden voorgelicht. Op die manier kunnen ze een weloverwogen keuze maken tussen bijvoorbeeld een warmtenet of een elektrische warmtepomp bij het overstappen van aardgas. Consumenten moeten volgens de ACM daarom een realistisch overzicht van de kosten en baten ontvangen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen typen woningen en consumenten.

Door: ANP