Normal_rss_entry-342747

Een ruime Kamermeerderheid wil dat het kabinet zoekt naar alternatieven voor extra gaswinning uit het Groningenveld. Alle coalitiepartijen en een groot deel van de oppositie schaart zich achter een oproep daartoe van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte.

Volgens Paternotte hebben de inwoners van Groningen "recht op veiligheid, duidelijkheid en perspectief", en heeft de politiek de plicht hen die te bieden. De aankondiging dat dit jaar mogelijk twee keer zoveel Gronings gas nodig is om aan de binnen- en buitenlandse vraag te voldoen, heeft daarentegen voor "veel extra onzekerheid" gezorgd.

Zes weken

De Kamer geeft het kabinet zes weken om met plannen te komen om te voorkomen dat extra gas moet worden opgepompt. Rutte heeft al toegezegd dat hij zich desnoods persoonlijk zal inzetten om te voorkomen dat Duitsland om meer gas vraagt. Hij zei daar wel bij dat hij gezien de contractuele verplichtingen die er liggen geen garanties kan geven.

Het kabinet beslist uiterlijk op 1 april of het winningsniveau inderdaad omhoog moet. Daarbij speelt ook mee dat een fabriek die buitenlands gas door bijmenging van stikstof geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie, later klaar is dan gepland.

Door: ANP