Normal_nog_te_veel_gemeenten_hebben_onvoldoende_sociale_huurwoningen

Het kabinet eist van gemeenten dat 30 procent van de woningen geschikt is voor sociale huur, maar ruim 60 procent van de gemeenten voldoet niet aan deze eis. Op dit moment is er in 40 procent van de gemeenten slechts 25 procent bedoeld voor sociale huur. Dit meldt Trouw. 

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil dat er meer ruimte is voor sociale huur, om aandachtsgroepen op de woningmarkt een plek te kunnen geven. Ouderen, studenten, statushouders, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen hebben extra moeite met het vinden van een huis en daarom wil de minister voor hen meer sociale huur realiseren.

Goedkoopste sociale huur

De goedkoopste sociale huurwoningen (tot 440 euro) lijken uit gemeenten te verdwijnen, terwijl de aandachtsgroepen juist die woningen nodig hebben. Drie jaar geleden telde ons land nog 26.000 woningen meer in deze huurrange. De 28.000 huurwoningen die er in de tijd zijn bijgekomen, hebben een huur van 670 tot 760 euro, wat de bovengrens voor sociale huur is.

Door: Nationale Bouwgids / Johanne Levinsky