Steeds meer nieuwbouw buiten de bebouwde kom

Een tien jaar lange analyse van het Kadaster wijst uit dat gemeenten steeds vaker buiten de bebouwde kom bouwen. In 2012 werd één op de vijf woningen buiten de bebouwde kom gebouwd, in 2021 één op de drie woningen. Dat meldt Binnenlandsbestuur.nl.

Uit diezelfde analyse blijkt dat zestigers gemiddeld de meeste nieuwbouwwoningen kopen. Circa zes op de tien kopers van een woning wonen al in dezelfde gemeente. Dat geldt voor bestaande en nieuwe woningen. Wel zijn er verschillen wat betreft de verhuisafstand: de nieuwbouwkoper woont doorgaans dichter bij de toekomstige woning.

Grotere tuinen in Limburg

Op zoek naar een nieuwbouwwoning met een grote tuin? Limburg spant de kroon. In bijvoorbeeld de gemeenten Heerlen en Brunssum is de gemiddelde tuin drie keer zo groot als in Leiden.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres