Normal_rss_entry-379988

Het eigendom van warmtenetten moet voor meer dan de helft in de handen van de overheid komen, vindt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. Door die netten, waardoor warm water stroomt om huizen te verwarmen, in publiek beheer te krijgen, wil de christendemocraat meer grip krijgen op deze vorm van energievoorziening.

"Meer dan ooit beseffen we nu ook dat onze vitale energie-infrastructuur in publieke handen moet zijn", schrijft Bontenbal in het AD naar aanleiding van de energiecrisis. Private bedrijven zijn evenwel "onmisbaar in de realisatiekracht, de kennis en kunde om warmtenetten te kunnen aanleggen", vindt het CDA. "Maar wel als onderdeel van een bedrijf dat voor meer dan de helft in publieke handen is."

Huishoudens beschermen

Bontenbal hoopt dat dit "meer zeggenschap betekent over vitale energie-infrastructuur", om te verzekeren dat huishoudens beschermd worden. De Kamer buigt zich de komende tijd over een wet om het warmtenet toekomstbestendig te maken. Bij die behandeling zal het CDA haar voorstel doen. Als het kabinet dat niet overneemt, sluit de partij een aanpassing van het wetsvoorstel niet uit.

Verregaande privatisering energiemarkt

In de Haagse politiek neemt door de energiecrisis de roep toe om meer publieke grip te krijgen op de energievoorziening. Zo schaarde de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de SP en de ChristenUnie om onderzoek te laten doen naar de keerzijde van de verregaande privatisering van de energiemarkt. Energieminister Rob Jetten kondigde recent aan dat energieleveranciers binnenkort ook langdurige energiecontracten moeten gaan aanbieden.

Door: ANP