Normal_inducatie__gasloos__gasvrij__nieuw_huis

Binnenkort gaat in Groningen, Loppersum, Zijldijk en 't Zandt een proef met aardgasvrij verwarmen van start. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een nieuw systeem. Hierbij worden zoutbatterijen gebruikt. In eerste instantie wordt dit systeem toegepast in twaalf huizen. Dat meldt RTV Noord.

In de zoutbatterijen wordt energie opgeslagen. Deze energie is afkomstig van zonnepanelen die elektriciteit én warm water leveren. Die energie wordt via een warmtewisselaar in zout opgeslagen. Schijnt de zon niet of minder, dan worden de zoutbatterijen gevoed door uit water gehaalde energie.

Miljoen euro subsidie

Het initiatief van de Stichting Het Kan Wel!, een CAIWO-project (Compacte Aardgasvrije Integrale Warmteoplossing), is inmiddels getest in het laboratorium en wordt nu in de praktijk getest. Al in 2030 zouden 170.000 woningen in het Waddengebied op deze manier verwarmd moeten worden. Het Waddenfonds heeft een subsidie van bijna een miljoen euro toegekend aan dit initiatief.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres