Logo_emmen_2

De woningmarkt en in het kielzog daarvan de bouwsector verkeert sinds 2008 in crisis. De nieuwbouwproductie daalt sterk en als gevolg daarvan neemt de werkgelegenheid in de bouwsector af. De Initiatiefgroep Bouwen en Wonen, Bouwend Nederland en de gemeente Emmen willen actie. Op maandag 28 oktober tijdens de bijeenkomst ‘De crisis te lijf, samen in actie voor bouwen, duurzaamheid en jeugdwerkloosheid’ brengen de drie initiatiefnemers verschillende partijen samen. Met onder andere Tweede kamerlid Jacques Monasch, wethouder Ton Sleeking, directeur Domesta Dick Mol en regiomanager Bouwend Nederland Rolf Koops. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Samen in actie Tijdens de bijeenkomst praten partijen met elkaar over de maatregelen die we
samen kunnen nemen om de bouwwereld een boost te geven, de woningvoorraad te verduurzamen en de jeugdwerkloosheid te bestrijden. De gemeente Emmen stelt hier € 8,8 mln voor beschikbaar. Het blijft niet alleen bij praten, er worden twee overeenkomsten getekend waarmee partijen benadrukken aan de slag te gaan. Onder andere voor de aanpak van de Dennenschool. Het behoud en de verbouw van de Dennenschool maakt deel uit van het gemeentelijke Aanvalsplan Bouwen, Duurzaamheid en Jeugdwerkloosheid. Bij de verbouwing wordt gebruik gemaakt van leerling werkplaatsen.

© Nationale Bouwgids