Normal_bouwvakker2

Werkgevers kunnen per 1 april 2020 een compensatie aanvragen van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij hebben daarover op 18 oktober eerder bericht.  Werkgevers krijgen hiermee het geld van de transitievergoeding terug die zij na twee jaar ziekte aan een werknemer moeten betalen. De compensatie kan straks ook met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen. Werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB NL hebben hierover een handig en overzichtelijk infoblad gemaakt. Klik hier voor dit document.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland