Normal_veiligheid_bouwplaats

Een veilig bouwproject begint vaak met een met een duidelijke opdracht waarin veiligheidsrisico’s zijn onderkend. Bouwend Nederland is er dan ook voorstander van dat al in een zo vroeg mogelijk stadium over de veilige uitvoerbaarheid van het werk wordt nagedacht. En daar kunt u als aannemer zelf een bijdrage aan leveren door het gesprek met uw opdrachtgever hierover aan te gaan. Om u daarbij te helpen is een lijst met voorbeeldvragen opgesteld die u in het offertetraject kunt stellen.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland