Normal_pexels-photo-1368687

ZOwonen heeft 1200 woningen aangewezen die voortaan ook bereikbaar zijn voor jongeren van 18 tot 23 jaar. “Wij vinden het belangrijk dat jongeren een grotere kans krijgen op passende huisvesting”, aldus directeur-bestuurder Janine Godderij.

Maatschappelijke taak
Zuid-Limburg is een krimpregio. Dat doet vermoeden dat seniorenhuisvesting speerpunt is. Om de regio levendig en daadkrachtig te houden, ziet woningcorporatie ZOwonen echter een grote rol voor de jongere generaties. Om die op te laten groeien, studeren, werken en wonen, wil de corporatie meewerken aan een eerlijke kans. ZOwonen heeft de maatschappelijke taak om te zorgen voor voldoende, veilige en passende huisvesting voor deze doelgroep.
 
ZOwonen breidt het aantal woningen voor jongeren van 18 tot 23 jaar uit. Dat doet zij door complexen aan te wijzen waar de huurprijs voor jongeren kan worden verlaagd. Hiermee worden onder de streep 1200 woningen extra voor hen toegankelijk.
Door: Aedes