Normal_construction-1510561__340

Veel vloeren in gebouwen worden uitgevoerd met breedplaten, prefab betonnen schillen waarop een betonnen druklaag wordt gestort. Sinds de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bestaan er twijfels of deze wel altijd op de juiste manier worden toegepast. Uitgebreid onderzoek, waarvan de resultaten recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, heeft geleid tot een stappenplan op basis waarvan vloeren moeten worden beoordeeld. Om een duidelijk beeld te schetsen van de problematiek en hoe moet worden aangetoond of gebouwen voldoende veiligheidsniveau hebben, organiseren VNconstructeurs, Cement en Stufib samen het Seminar Breedplaatvloeren, op 18 september 2019.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland