Verbouwen op de lange baan

Door de onzekerheden die met de coronacrisis gepaard gaan, kijken huiseigenaren extra kritisch naar hun uitgavenpatroon. Ruim de helft van de woningbezitters geeft sinds de crisis minder geld uit dan voorheen, zo komt naar voren in een peiling van de Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 1432 leden.

Bij de ondervraagden leven onder meer zorgen over baanbehoud en het voortbestaan van de werkgever en het pensioen. Bijna een vijfde van de geënquêteerden geeft aan zich zorgen te maken over hun financiële toekomst.

Een mogelijkheid die veel wordt genoemd om geld te besparen is het verlagen van de energielasten. Dat kan door het verbruik te verlagen, maar ook door een overstap van energieleverancier. Doordat de gasprijs is gedaald is dit volgens VEH dikwijls mogelijk.

Grote aankopen uitgesteld

Andere besparingen waar naar gekeken wordt, zijn verzekeringen, internet-, tv- en telefoonabonnementen. Verder wordt gekeken hoe de hypotheeklast omlaag kan worden gebracht.

Verbouwing op de lange baan

Ook worden grote aankopen, zoals de aanschaf van een auto of het onderhoud of de verbouwing van de woning, op de lange baan geschoven. Verder blijkt dat huiseigenaren om kosten te besparen, in en om het huis klussen vaker zelf oppakken.

Een kwart van de ondervraagden vreest dat het zijn reserves moet aanspreken om de vaste lasten maandelijks te kunnen betalen. Met name zzp'ers zijn daarvoor bevreesd. De VEH adviseert huiseigenaren om bij problemen tijdig hulp te vragen van de hypotheekverstrekker.

Door: ANP