Geen tijdelijke huurstop

Een tijdelijke huurstop in de sociale en de vrije sector zit er niet in. Een meerderheid in de Eerste Kamer had minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hierom gevraagd omdat veel huurders het financieel zwaar zullen krijgen door de coronacrisis, maar zo'n "generieke huurbevriezing helpt niet de mensen die daadwerkelijk betalingsproblemen hebben", zegt de bewindsvrouw.

Zo'n algemene huurstop kan er ook voor zorgen dat verhuurders minder geld hebben om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of verduurzaming van huizen. Ollongren verwacht bovendien "dat ook dit jaar de gemiddelde huurverhogingen gematigd zullen zijn, ook in de vrije sector".

Liever maatwerk

Het kabinet geeft verhuurders liever de mogelijkheid maatwerk te leveren. Zo kunnen ze huurders uitstel van betaling geven, een deel van de huur achteraf kwijtschelden of de huur verlagen, aldus de minister.

Ook wil Ollongren het makkelijker maken om de huur tijdelijk te verlagen. Een nieuw wetsvoorstel dat later in werking treedt maakt dat ook mogelijk. Ze heeft de waakhond Autoriteit woningcorporaties gevraagd om tijdelijke huurverlagingen alvast door de vingers te zien "zodat ook woningcorporaties nu al de mogelijkheid krijgen om medewerking te verlenen aan verzoeken van huurders om tijdelijke huurverlaging".

Door: ANP