Stikstofcrisis

GroenLinks komt maandag met een plan om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen. De partij vindt dat het kabinet niet genoeg tempo maakt, en dient daarom maandag haar eigen wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Anderhalf jaar geleden zette de Raad van State een streep door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid. Dat systeem was te vrijblijvend, oordeelde de Raad van State. GroenLinks wil reductiedoelen nu wettelijk vastleggen. Zowel de uitstoot van stikstofoxiden (vooral uit industrie en verkeer) en ammoniak (vooral de landbouw) moet in 2025 met 25 procent zijn gedaald, en met 50 procent in 2030.

Ook wil de partij de hoeveelheid natuur in Nederland vergroten: naar 736.000 hectare in 2027 en 798.000 hectare in 2035. Momenteel is er 694.653 hectare natuurgebied.

Subsidieregeling

GL stelt voor bepaalde projecten met een lage, tijdelijke stikstofuitstoot wel toe te staan, zoals natuurherstel en de bouw van woningen. Voor landbouwbedrijven die willen stoppen moet er een subsidieregeling komen, net als voor de overgang naar meer duurzame landbouw en natuurherstelmaatregelen.

"Het stikstofprobleem is een serieus probleem en heeft snel een oplossing nodig", zegt GL-Kamerlid Laura Bromet. "Wij bieden het kabinet een uitweg voor het slot waar Nederland sinds de uitspraak van de rechter in zit. Ik kijk er naar uit hierover in gesprek te gaan met het kabinet."

Door: ANP