Normal_rss_entry-279155

Starters onder de 35 jaar die nu een woning willen kopen, weten nog altijd niet of de overdrachtsbelasting wordt verlaagd van 2 naar 0 procent. Omdat nog altijd niet duidelijk is of en hoe het voorstel dat op Prinsjesdag werd gelanceerd, in een wet wordt gegoten, zorgt dit voor onduidelijkheid. Daar zijn starters volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet bij gebaat. NHG roept de politiek op duidelijkheid te scheppen.

De organisatie vindt het positief dat jonge huizenkopers worden ondersteund bij de stap naar de woningmarkt. Bij de aankoop van een woning van 300.000 euro zou de aangekondigde verlaging 6000 euro schelen. "Een flink bedrag, wat van invloed kan zijn op de financieringskeuzes die starters maken", aldus NHG.

De NHG, die in het leven is geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, adviseert starters geen rekening te houden met het voordeel. Ze kunnen dit beter als mogelijke meevaller beschouwen.

Complex

Volgens de NHG is de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel complex. Ook over neveneffecten is nog veel discussie. Zo kan de maatregel mogelijk een prijsopdrijvend effect hebben. De Tweede en daarna Eerste Kamer buigen zich de komende weken nog over het voorstel.

Consumenten die gebruik maken van de NHG-regelingen betalen een eenmalig bedrag voor zo'n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.

Door: ANP