Normal_rss_entry-281185

Woningcorporatie Vestia heeft andermaal financiële steun nodig van andere corporaties. Dat bevestigt de corporatie na berichtgeving in het Financieele Dagblad. Vestia gaat in de nasleep van de derivatenaffaire nog altijd gebukt onder een miljardenschuld en hoge rentelasten. Er is daarom extra geld nodig om Vestia gezond te maken.

De afgelopen jaren is de financiële positie van Vestia al aanzienlijk verbeterd door verkoop van vastgoed, aflossen van leningen, huurverhogingen en besparingen op bedrijfslasten.

Renterisisco's afdekken

Vestia kwam in 2012 in ernstige financiële problemen door grote tegenvallers op overeenkomsten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

Nu liggen verschillende scenario's klaar om Vestia te helpen. Een van de oplossingen zou zijn om Vestia op te knippen. Naast steun uit de sector wordt ook op een bijdrage van het Rijk gehoopt.

Door: ANP