Doelgroepen bouw

De bouwsector is één van de sectoren waar de laatste jaren personeelstekorten pijnlijk duidelijk worden. Juist in deze periode is dat een vervelend gegeven: er moet gebouwd worden in Nederland, want ook de vraag naar (betaalbare) woningen blijft ook maar groeien. Waar halen bouwbedrijven het gewenste personeel vandaan, om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen? 

Regelingen voor bouwbedrijven

Het vinden van geschoold personeel in de bouw is een van de uitdagingen waar de bouwsector de komende jaren voor staat. Die zoektocht stopt niet bij de traditionele wegen, want het actieve aanbod van vakkrachten is simpelweg niet toereikend om aan de vraag te kunnen voldoen. Bedrijven moeten zodoende alternatieve routes bewandelen. En die zijn er, mede dankzij regelingen die nu al worden getroffen om de stap richting de arbeidsmarkt te verkleinen. Welke doelgroepen vallen binnen deze regelingen voor de bouw?

Statushouders in de bouw?

Zeker! Nederland is bij uitstek een land dat zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld dat een land dat in steeds grotere mate een beroep doet op (arbeids)migranten. Zodra iemand officieel statushouder is geworden, kunnen zij zich ook gaan begeven op de arbeidsmarkt. En binnen deze doelgroep van statushouders bevindt zich ook altijd wel kennis en expertise in de bouw. Is die kennis nog niet toereikend, dan kunnen bedrijven overwegen een leerwerktraject aan te bieden. Vanuit de parate kennis van de nieuwe werknemer wordt dan een actieve opleiding aangeboden. Zo kan men direct aan het werk voor het bedrijf en leert de nodige skills bij om van toegevoegde waarde te zijn.

Mensen met een arbeidsbeperking

Wanneer men te maken heeft met een arbeidsbeperking, dan betekent dit vaak dat er sprake is van een zekere belemmering in het volledig uitvoeren van taken op de werkvloer. Dat wil evenwel niet zeggen dat het gaat om een volledige arbeidsbeperking; men kan nog altijd waarde toevoegen aan de organisatie, óók binnen de bouw. Gaat het om mensen met een verlaagde arbeidsproductiviteit, dan komen bedrijven in aanmerking voor looncompensatie, te vinden onder de loonkostensubsidie. Dat verkleint voor bedrijven het financiële risico, terwijl de mensen met een arbeidsbeperking doorgaans nog altijd uitvoerende of ondersteunende taken kunnen uitvoeren.

50 plussers betrekken

Tot slot kan de 50+ doelgroep fungeren als tijdelijke of duurzame oplossing tegen het personeelstekort in de bouw. Het betreft binnen deze groep zowel mensen met bestaande ervaring in de bouw, als ook zij-instromers die hun steentje willen bijdragen in de bouw. Ook voor deze groep 50 plussers bestaan regelingen om de financiële risico’s voor bouwbedrijven te beperken, terwijl zij mogelijk direct de gewenste knowhow in huis halen.

Creatief op zoek naar bouwpersoneel

Bouwbedrijven zullen in de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten om aan personeel te komen. Dit om te voldoen aan de stijgende vraag naar woningen. Binnen de bouwsector is momenteel een nijpend tekort aan technici, uitvoerders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. De focus moet komen te liggen op opleiden, kansen bieden voor zij-instromers en zoeken naar alternatieve wegen om mensen een kans te bieden in de bouw.