Staalbedrijf Tata Steel moet de stankoverlast nog meer gaan beperken

Staalbedrijf Tata Steel moet de stank die het veroorzaakt verder beperken, meldt de provincie Noord-Holland. De provincie scherpt de vergunning voor het bedrijf in de IJmond verder aan. Tata Steel wordt ook verplicht zijn geuruitstoot te onderzoeken en dit jaarlijks in kaart te brengen.

De besluiten zijn genomen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). "Hiermee kunnen wij controleren of Tata Steel aan het huidige vastgelegde geurhinderniveau voldoet", aldus de dienst, die heeft bepaald dat er nu "geen ernstige geurhinder" meer mag zijn buiten het terrein. "Het effect van deze besluiten zal volgend jaar merkbaar moeten zijn."

Stankoverlast

Volgens de OD NZKG hebben omwonenden veel last van de stank van de staalfabriek. De dienst zegt dat de meeste meldingen van overlast die het binnenkrijgt gaan over de geuroverlast.

Acht zorgwekkende stoffen

De vergunning van Tata Steel werd vorige maand ook al aangescherpt op acht "zeer zorgwekkende" stoffen. Dat zijn beryllium, chroom, kwik, lood, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Meer gezondheidsklachten

Eerder dit jaar bleek uit een rapport van het RIVM dat omwonenden van Tata Steel in de IJmond worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen elders. Uit dat gebied komen ook veel meer gezondheidsklachten. Naar aanleiding van het onderzoek zeiden de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk dat de 'gezondheidsprijs' die hun inwoners betalen voor de aanwezigheid van Tata Steel te hoog is.

Door: ANP