Normal_zonnepanelen__verticaal__lausanne__zwitserland___foto_2

Er wordt wereldwijd weer meer geïnvesteerd in technologie en oplossingen om efficiënter met energie om te gaan. Toch is dat volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) niet genoeg om de internationale klimaatdoelen te halen die zijn gesteld voor halverwege deze eeuw. De organisatie meldt dat de inspanningen wel weer op het niveau liggen van voor de coronacrisis.

Het IEA roept regeringen op meer te investeren. De totale jaarlijkse investeringen in het efficiënter omgaan met energie moeten tegen 2030 zijn verdrievoudigd om het helemaal terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 mogelijk te maken. Het IEA wijst op een belangrijke indicator die aangeeft in hoeverre er efficiënter met energie wordt omgegaan in de wereld. Die graadmeter stijgt dit jaar met 1,9 procent. Dat is veel minder dan de 4 procent die volgens het agentschap nodig is.

Manieren om efficiënter om te gaan met energie zijn bijvoorbeeld investeringen in gebouwen zodat ze minder energie verbruiken. Ook kunnen nieuwe modellen auto's zuiniger zijn dan oudere modellen.

Door: ANP