Verduurzaming van Nederlandse bedrijven stagneert

De verduurzaming van Nederlandse bedrijven stagneert, waarschuwt ING. De bank signaleert in een onderzoeksrapport dat een deel van de bedrijven investeringen in meer duurzaamheid momenteel uitstelt of vermindert vanwege "onzekerheden" in de markt. Ze wijzen bijvoorbeeld op stijgende inflatie, het coronavirus, de hoge energieprijzen en belastingen die samenhangen met klimaatbeleid. Het onderzoek werd uitgevoerd voor de Russische inval in Oekraïne.

Volgens Annemein Kolk, directeur Business Banking Clients, is het wel begrijpelijk dat sommige bedrijven op de rem trappen met duurzaamheidsinvesteringen. "Maar het halen van de klimaatdoelen kan geen uitstel gebruiken en juist door de situatie in Europa is het urgenter dan ooit dat de klimaattransitie snel doorzet", zegt ze.

Energieprijzen

Kolk wijst erop dat voor een "substantieel deel" van de bedrijven, ongeveer 37 procent, de stijgende energieprijzen juist een reden zijn om sneller te verduurzamen. Een ongeveer even groot deel schroeft de investeringen in energiebesparing en andere maatregelen juist terug vanwege de onzekerheden.

De meerderheid (61 procent) van de honderden ondervraagde bedrijven, van groot tot klein, zegt wel veel bezig te zijn met verduurzamen. Dat percentage ligt al drie jaar ongeveer op hetzelfde niveau. Eén op de drie zegt dat het momenteel "geen prioriteit" heeft. "Dit komt met name doordat het onduidelijk is hoeveel besparing de investering oplevert, omdat het risico van dergelijke investeringen te groot wordt geacht en omdat er geen budget is voor dit soort uitgaven", somt ING de redenen op.

Door: ANP