Heijmans hoeft mogelijk toch geen schadevergoeding te betalen aan TenneT

Bouwbedrijf Heijmans hoeft mogelijk toch geen schadevergoeding te betalen vanwege het door TenneT opgezegde contract voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Daarmee valt mogelijk het overgrote deel van een voorziening van 34 miljoen euro vrij, die Heijmans eerder uit voorzorg nam voor de kwestie. De zaak wordt in hoger beroep nog behandeld.

Uit een tussenvonnis in de arbitragezaak bleek in mei vorig jaar dat TenneT rechtmatig handelde toen het contract met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles werd verscheurd. Uit een nieuw oordeel van de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen komt naar voren dat Heijmans echter geen termijnbedragen aan TenneT hoeft terug te betalen. Daarnaast moet TenneT een deel van het niet betaalde werk alsnog vergoeden.

TenneT gunde in 2018 het contract voor de masten aan Heijmans. Volgens de bouwer was er een verschil van inzicht over het project. TenneT liet destijds in een verklaring weten dat het consortium van Heijmans en Europoles niet aan de contractuele verplichtingen voldeed rond kwaliteit en de gestelde datum van inbedrijfname. TenneT zei eerder dat de kwestie voor een vertraging van drie jaar heeft gezorgd bij de oplevering van de masten. Voor die schade zal Heijmans volgens de netbeheerder moeten opdraaien.

Contract

Het contract had een waarde van 250 miljoen euro met een looptijd van vier jaar. Daarbij was Heijmans goed voor een belang van 60 procent in het samenwerkingsverband en kreeg Europoles de rest. De nieuwe masten moesten komen op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans had de verantwoordelijkheid voor de constructie van de funderingen en Europoles voor de masten.

Een zegsvrouw van TenneT zegt vooral blij te zijn dat in het tussenvonnis nu is bevestigd dat de netbeheerder bij het opzeggen van het contract juist heeft gehandeld. Volgens haar heeft de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen bepaald dat er nu geen uitspraak over de verdere afhandeling volgt. Dat betekent concreet dat er nu geen uitspraak is gedaan over of Heijmans moet betalen of niet, maar dat dit later wordt bepaald.

Door: ANP