Normal_plannen_voor_nieuw_gebouw_juliana_van_stolbergschool_in_kapelle

Openbare basisschool De Tsjelke en christelijke basisschool Ploos van Amstel in Holwerd zijn op 1 augustus 2019 gefuseerd. Het nieuwe schoolgebouw van samenlevingsschool De Tijstream is naar verwachting eind 2022 gereed. Dit meldt Rtvnof.nl.

Personeelsleden en leerlingen bevinden zich nu nog op twee verschillende locaties in het Friese dorp. Het nieuwe schoolgebouw krijgt een plek naast de multifunctionele accommodatie De Ynset. Deze accommodatie wordt voor een deel verbouwd. Daardoor ontstaat een directe verbinding met De Tijstream.

Extra mogelijkheden

De Ynset exploiteert de nieuwe school en maakt buiten schooltijden gebruik van het schoolgebouw. Dat biedt inwoners van Holwerd en de regio extra mogelijkheden. Andersom gaat De Tijstream gebruikmaken van de ruimtes van De Ynset.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres