Normal_umit-yildirim-9ob46apmbc4-unsplash

Bouwend Nederland organiseert op 28 september 2022 in Hanze Plaza in Groningen de Marktdag Beter Aanbesteden Noord-Nederland. Een middag die is bedoeld voor aanbestedende diensten en marktpartijen in Groningen, Friesland en Drenthe en voor geïnteresseerden uit de wijdere omgeving. Dit meldt Bouwend Nederland.

Emissiereductie, gasloos bouwen en de arbeidsparticipatie vergroten zijn voorbeelden van maatschappelijke uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Op de Marktdag Beter Aanbesteden Noord-Nederland kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hierover van gedachten wisselen om bijvoorbeeld marktkansen te ontwikkelen.

Expertsessie

Deze expertsessie maakt deel uit van een project binnen Beter Aanbesteden, het vierjarige programma van PIANOo, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de Marktdag is te vinden op de website van Bouwend Nederland.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres