Normal_creative-energy-efficiency-rating-chart-concept-2021-09-04-06-09-11-utc

Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Volgens een schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft op 1 juli 2022 nog maar 48 procent van de kantoren een label C of beter. Daarnaast heeft 11 procent een label D of slechter. Van 41 procent is nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan de label C-verplichting die op 1 januari 2023 ingaat.

Stijging van groene energielabels

Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procentpunt. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt.

De percentages zijn gebaseerd op de schatting dat ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label C-verplichting. Dit schat RVO op basis van verschillende registraties. Bepaalde kantoorgebouwen, zoals kleine kantoren en monumenten, vallen niet onder de verplichting en zijn hierin niet meegerekend.

Minimaal energielabel C of hoger

Per 1 januari 2023 zijn kantooreigenaren– en gebruikers verplicht voor hun kantoor een energielabel C of hoger te hebben. Wie tegen die tijd niet het juiste label heeft, mag het kantoor niet meer als kantoor gebruiken.

Hoewel het aandeel groeit, voldoet op 1 juli 2022 naar schatting ruim de helft van de kantoren nog niet aan deze verplichting. Wie nog niet in actie is gekomen, moet de komende periode maatregelen nemen, om het kantoor ook na 1 januari 2023 als kantoor te kunnen blijven gebruiken.

Door: Nationale Bouwgids