Tata Steel mag toch verder met nieuwe staaloven in Velsen-Noord

Tata Steel mag toch verder met een nieuwe staaloven op het industrieterrein in Velsen-Noord, die volgens het staalbedrijf belangrijk is voor de verduurzaming. De rechtbank had in januari nog de vergunning vernietigd nadat bezorgde omwonenden een zaak hadden aangespannen, maar de Raad van State heeft dat in hoger beroep teruggedraaid. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de rechtbank de zaak niet goed beoordeeld. Tata is blij met de uitkomst.

Volgens het staalbedrijf levert de nieuwe oven, die een ander exemplaar vervangt, een energiebesparing op die gelijkstaat aan het jaarverbruik van circa tienduizend huishoudens. Ook levert de oven een hogere kwaliteit staal en stoot hij minder CO2 en stikstof uit dan zijn voorganger, somt het bedrijf de voordelen op.

Volgens de rechters die de zaak in eerste aanleg behandelden, had de provincie voor het verlenen van de vergunning echter eerst nader onderzoek moeten doen naar eventuele extra uitstoot van schadelijke stoffen als nikkel, lood en zwaveldioxide vanuit de nieuwe zogeheten wandeloven. De oven is onderdeel van een installatie waarin dikke plakken staal worden gewalst tot dun staal. Tata wil de capaciteit van die installatie met 10 procent verhogen, van 5 miljoen naar 5,5 miljoen ton staal.

Begrip

De Raad van State, die in dit soort zaken het laatste woord heeft, is het met Tata Steel eens dat de toename van de lood- en nikkeluitstoot "zodanig klein is" dat onderzoek achterwege kan worden gelaten. In de uitspraak wordt verwezen naar metingen van de GGD waaruit volgt "dat de concentraties nikkel en lood in de omgeving van Tata Steel ruimschoots onder de wettelijke grens- en richtwaarden liggen".

In de uitspraak toont de Raad van State overigens wel begrip "voor de zorgen en frustraties" van de dorpsraad van Wijk aan Zee, die de rechtszaak tegen de vergunning voerde. Die heeft erop gewezen dat onder omwonenden veel onrust en wantrouwen bestaat jegens Tata Steel. De bestuursrechters leggen uit dat ze zich enkel over de omgevingsvergunning voor deze specifieke installatie kunnen uitspreken. "Of andere vergunningen terecht zijn verleend en of het college adequaat handhavend optreedt tegen overtredingen door Tata Steel, kan in deze procedure dus geen rol spelen."

Door: ANP