Normal_empty-school-classroom-2022-08-01-04-42-21-utc

De Noordwijkse School kan nieuwbouw tegemoetzien. Het aanvankelijke plan was om het oude schoolgebouw uit te breiden en te renoveren, maar dat bleek niet mogelijk. De gemeente Noordwijk heeft nu een voorbereidingskrediet van 200.000 euro toegezegd. Met dit bedrag moet de school een voorlopig ontwerp kunnen maken. Dat meldt Bollenstreek Omroep.

De Noordwijkse School aan de Hoogwakersbosstraat in Noordwijk is een in 2006 opgerichte algemeen bijzondere basisschool. Deze school heeft al veertien jaar te maken met een gebrek aan ruimte. In het nieuwe schoolgebouw zal ruimte zijn voor negen groepen met in totaal 235 leerlingen.

Zeehonkgebouw

Het nieuwe schoolpand zal worden gebouwd op de huidige locatie. Gedurende de bouwwerkzaamheden kan de Noordwijkse School rekenen op onderdak in het Zeehonkgebouw. Aan de nieuwbouw van de school hangt vanzelfsprekend een prijskaartje. Momenteel schat men de kosten daarvan op bijna 8,5 miljoen euro.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres