Waterschap verwacht geen ernstige problemen meer langs de Linge

Waterschap Rivierenland verwacht dat de waterstand in de Linge geen ernstige problemen meer zal veroorzaken, zegt het schap zondag. Het waterpeil in de rivier is al iets gezakt en het regent sinds zaterdagavond niet meer. Het schap laat alle pompen en gemalen in het Rivierengebied nog op volle kracht draaien.

Met name bij Leerdam, Geldermalsen en Goudriaan dreigde de afgelopen dagen wateroverlast in woningen door de hevige regenval. Het water van de Linge kon niet geloosd worden op de grote rivieren en het Merwedekanaal omdat die ook helemaal vol zijn. Zondag is de hoeveelheid water in het gebied gestabiliseerd volgens het schap. Maar omdat het de komende dagen waarschijnlijk weer gaat regenen blijft het waterschap alert en worden de genomen maatregelen gehandhaafd.

De Maas voert regenwater af dat uit Frankrijk en België komt. Daardoor stijgt het waterpeil van de Maas zondag en dat zal nog tot dinsdag duren, verwacht waterschap Limburg. Dinsdag voert de Maas naar verwachting 1400 kubieke meter water per seconde af. Dat is een normale verhoogde waterstand voor deze tijd van het jaar. Het schap voorspelt dat oevers van beken en rivieren zullen overstromen, maar voorziet geen bijzonderheden.

Matten

Het schap heeft wel matten geplaatst tegen de dijk bij Beesel. Dit stuk dijk was net vernieuwd, waardoor de grasmat nog niet stevig genoeg is. Matten met daarop zandzakken moeten voorkomen dat de nieuwe dijk beschadigt. Waterschap Aa en Maas heeft hetzelfde gedaan langs de Maasdijk bij Cuijk en langs een dijkgedeelte in Cromvoirt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de Sassluis in Enkhuizen gesloten om IJsselmeerwater dat opgestuwd wordt door harde wind tegen te houden.

De waterstanden in Waal en Rijn gaan de komende dagen stijgen omdat er veel water uit het stroomgebied van de Rijn in Duitsland komt, aldus Rijkswaterstaat. Woensdag bereikt de Rijn een stand van ongeveer 13,20 meter boven NAP bij Lobith en dat zal enkele dagen gaan duren. Hoewel uiterwaarden en lage kades dan onder water lopen is er volgens de waterbeheerder geen sprake van hoogwater. Rijkswaterstaat spreekt pas over hoogwater bij een stand van 15,00 meter boven NAP bij Lobith of nog hoger. Vooralsnog kunnen uiterwaarden en dijken de verwachte waterstand makkelijk aan, aldus de waterbeheerder.

Door: ANP